Corona Long Cognac

Cororna Long Cognac 44 x 6 1/2